Kỹ năng sống

Dịch vụ Giáo dục kỹ năng sống: Hỗ trợ khách hàng có con nhỏ độ tuổi mầm non, tiểu học trải nghiệm các bài giảng kỹ năng sống thông qua những video clip mô phỏng thực tế, sử dụng phương pháp trực quan sinh động bằng hình ảnh và tương tác với học sinh. Các bài giảng gắn liền với những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, được cụ thể hoá bằng đồ vật, bằng thao tác trực quan, sinh động nhằm giúp các bé hiểu sâu sắc được bản chất của từng bài học. Các nội dung được biên tập phù hợp với thị hiếu người dùng, áp dụng phương pháp giáo dục “vừa học vừa chơi” kết hợp cùng công nghệ giáo dục tốt nhất, phát triển mô hình dạy và học gắn liền với đời sống thực tiễn nhằm giúp học sinh hiểu được bản chất và cách ứng phó trong từng tình huống cụ thể. Các điểm mạnh của dịch vụ cụ thể như sau: