QUY TRÌNH HỢP TÁC

API Gateway là nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực giáo dục với MobiFone, hình thức kết nối đơn giản qua API.
Sau đây là quy trình và các bước hợp tác để Quý đối tác tham khảo: